Tommi Lehtonen

Tommi Lehtonen - Ajatusyhteys

Filosofisia havaintoja yliopistoa lähellä olevista aiheista. Kirjoittaja toimii soveltavan filosofian professorina Vaasan yliopistossa.