love to learn
Osaamisen kehittäminen Yleinen

Oppimisen merkitys – millaista on sinun tulevaisuuden kasvupotentiaalisi?

Oppimiseen vaikuttavat sekä sosiaaliset että tunnetaidot. Tulevaisuuden työelämässä korostuvat uudenlaiset osaamisvaatimukset niin etätyössä kuin työpaikalla. Vuorovaikutteinen yhdessä oppimisen merkitys kasvaa, ja tähän tarvitsemme uusia työkaluja, jotka mahdollistavat tavoitteellisemman yhteistyön työyhteisöissä. Näiden työkalujen merkitys korostuu vuorovaikutustilanteissa ja oppimisessa. Digitaalinen työympäristö edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Digitaalisen työympäristön hyötyjä ovat erityisesti digitaalisen yhteistyön sujuvoituminen ja ymmärryksen laajentuminen avoimuuden […]

Executive Education

Executive Education - Koulutusta joka tuntuu