Osaamisen kehittäminen

Riskien arvioinnista ja tilastollisten analyysien hyödyntämisestä

Riskienhallinnan tarkoituksena on mahdollistaa organisaation menestyminen, toiminnan jatkuvuuden takaaminen ja tavoitteiden saavuttaminen. Riskienhallinta on järjestelmällistä ja tavoitteellista toimintaa, joka on osa johtamisen ja tuotannon prosesseja sekä päivittäistä tekemistä. Tavoitteena on, että organisaatiolla on johtamista ja päätöksentekoa varten ajantasainen, oikea ja riittävän kattava käsitys riskeistä sekä selkeästi määritellyt riskienhallinnan vastuut ja seurantajärjestelmä. Riskienhallinta pitää sisällään riskien […]

Executive Education

Executive Education - Koulutusta joka tuntuu