Osaamisen kehittäminen

Johtaminen on strategialähtöistä palvelutyötä

Johtaminen ja esimiestyö ovat vankassa yhteydessä työhyvinvointiin. Esimies onkin eräänlainen organisaation agentti henkilöstön ja ylimmän johdon välillä. Johtajan työssä korostuu ennen kaikkea käytäntöön viemisen taito, konkretia. Esimiestyö on palvelutyötä parhaimmillaan, ja se perustuu vuorovaikutukseen ja positiiviseen ihmiskäsitykseen. Tämän päivän esimiehiltä edellytetään uudenlaisia taitoja. Johtaminen vaatii jatkuvaa oppimista. Johtamiskoulutuksen ei pidä olla yksisuuntainen prosessi, jossa yksittäistä […]

Executive Education

Executive Education - Koulutusta joka tuntuu