Dekaani Pirjo Laaksonen Vaasan yliopisto
Yleinen

Kandidaatin tutkinto monipuolistuu syksyllä

Taitaa olla viides kauppatieteellisten opintojen tutkinnonuudistus, jossa olen mukana. Ensin muutettiin laadulliset tutkintokokonaisuudet (approbatur, cum laude approbatur ja laudatur) työmäärää mittaaviksi opintoviikoiksi, jotka sitten myöhemmin korvattiin nykyisillä opintopisteillä. Kaksiportaisesta tutkintorakenteesta (ekonomi – KTK) muutettiin nelivuotiseen tutkintoon, jossa ekonomin arvon sai vasta KTM -tutkinnon suoritettuaan. Tämä periaate säilyi myös silloin, kun ’näennäisesti’ kaksiportaisista tutkinnoista muokattiin aidosti […]

Verkkotoimitus

Verkkotoimitus - Johtoajatus