Yleinen

Kohti ympäristövastuullisempia välipalapakkauksia

Ympäristövastuullisuus näkyy kuluttajien ruokaostoksissa. Elintarvikkeiden lisäksi myös niiden pakkaukset ovat olleet ympäristökeskustelussa pinnalla viime vuosina. Käsittelin pro gradu -tutkielmassani niitä merkityksiä, mitä ympäristövastuullinen kuluttaminen saa välipalapakkauksissa. Tutkimuksen johdolla on mahdollista esittää useita kehitysehdotuksia sille, miten välipalapakkauksia voisi kehittää ympäristövastuullisempaan suuntaan ja sellaisiksi, että kuluttajien olisi helpompi päätyä niiden ostopäätökseen. Tutkielman keskeisin kehitysehdotus on, että toiminnallisuuksiltaan […]

Minna-Maarit Jaskari

Minna-Maarit Jaskari - Marketing Goes...