julkisoikeus

Oikeudellistuva tiedustelu demokraattisessa yhteiskunnassa

Miten demokraattinen oikeusvaltio ja tiedustelu ovat sovitettavissa yhteen? Tiedustelun legitimiteetti on sekä keskeinen valtiosääntöoikeudellinen haaste että laajempia yhteiskunnallisia merkityksiä luova kysymys. Esitelmäni Sosiologipäivien 2021 oikeussosiologian työryhmässä koski oikeudellistuvan tiedustelun ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Esitykseni rakentui kolmesta teemasta: hätätilan muodostuminen uudeksi normaaliksi, yksityisyyden käsitteen muutos sekä tiedustelun vaikutus yhteiskunnallisen luottamuksen muodostamisessa ja ylläpitämisessä demokraattisessa ja oikeusvaltiollisessa […]

Julkisoikeus

Julkisoikeus - Puuvillatehtaan puntari