Yleinen

Kumpi parempi – oikeus vai vapaus

Menetelmäopintojen seminaarissa kävimme läpi oikeusperiaatteita, periaatteiden sisältöä ja merkitystä juridiikassa sekä analysoimme myös niitä kuvaavia sanoja. Oma mielenkiintoni heräsi ja kohdistui muun muassa oikeuden ja vapauden käsitteiden eroihin ja yhtäläisyyksiin. Nämä lienevät myös filosofisia käsitteitä, mutta näitä sanoja ja käsitteitä käytetään paljon oikeustieteessä. Oikeuteen liittyy ajatus ja tosiasia, että se kuuluu tietylle henkilölle tai yhteisölle […]

Julkisoikeus

Julkisoikeus - Puuvillatehtaan puntari