Yleinen

Pitäisikö kunnilta kieltää yrityksen tukeminen?

Kuntalakia ollaan tunnetusti uudistamassa. Ehdotettujen kuntaliitosten alle hautautuu muita kiinnostavia asioita, kuten ajatus kuntien myöntämän yritystuen kieltämisestä.

Kuntalain taloussäännösten uudistamista valmistellut kunnan talous-työryhmä ehdottaa ”jatkovalmistelussa selvitettäväksi, olisiko kuntien oikeutta antaa takauksia tai myöntää antolainoja tarpeellista rajoittaa kuntalaissa.”

Takauksissa on kyse yleensä yritystoiminnan rahoituksesta eli yritystuesta. Ruotsin kuntalaissa (Kommunallagen 1991:900) kuntia on kielletty antamasta tukea yksittäisille yrityksille, ellei siihen ole erityistä syytä (2 kap. 8 §). Sen sijaan elinkeinotoiminnan yleinen edistäminen kuuluu sielläkin kunnan tehtäviin. Laissa mainittuna erityisenä syynä on Ruotsissa pidetty esimerkiksi sellaisen merkittävän yksityisen hankkeen toteuttamista kunnan tuella, johon yksityiset sijoittajat eivät investoisi huolimatta sen suuresta alueellisesta merkityksestä (Uppsala arena, förvaltninsrätten 16.12.2010, asiassa nr 6994-10). Nämäkin tuet voivat olla toki EU:n valtiontukisäännösten vastaisia.

Sekä Ruotsissa että Suomessa on otettava huomioon, että julkisen vallan (kuten kunnan) varoista yksityiselle elinkeinonharjoittajalle annettu tuki, joka vaikuttaa kilpailuun ja sitä kautta sisämarkkinoiden toimintaan on lähtökohtaisesti kielletty (Sopimus Euroopan unionin toiminnasta, artikla 107(1)).

Kunnan talous-työryhmä oli selvittänyt kuntien myöntämien takauksien määrää. Kunnat olivat myöntäneet takauksia omille konserniyhteisöille noin 5,18 miljardin euron arvosta ja muille vajaan miljardin euron arvosta (914 miljoonaa euroa). Pienet kunnat myönsivät asukkaiden määrään suhteutettuna enemmän takauksia yksityisille tahoille. Alle 2000 asukkaan kunnat olivat myöntäneet takauksia yksityisille 426 euroa asukasta kohti, kun yli 40 000 asukkaan kunnat vain 93–191 euroa asukasta kohti. Yksityisille myönnettyjä lainoja ja muita taloudellisia tukia ei ollut selvitetty.

Miksi pienet kunnat takaavat yritysten lainoja suhteessa suuria enemmän? Ovatko rahoituslaitokset hylänneet pienet yritykset pienissä kunnissa? Voivatko yritykset toimia kunnan takuulla ja tuella rikkomatta lakia? Onko kunnan antama taloudellinen tuki tarpeen?

Omasta mielestäni kuntalain kokonaisuudistuksessa olisi aihetta pohtia tulisiko kuntia Ruotsin mallin mukaan ja laajemminkin kieltää tukemasta yksittäistä yritystä. Jatkoselvityksessä olisi myös tarkasteltava kaikkia kuntien käytössä olevia tukikeinoja eikä ainoastaan lainoja ja takauksia. Kunnan ei ole tarkoituksenmukaista olla yrityksen kassa ja rahoittaja. Eikö sillä olisi tärkeämpiäkin tehtäviä?

Kristian Siikavirta

Linkkejä:

Kuntalain taloussäännösten uudistaminen, VM 20/2012

Kommunallagen 1991:900

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Julkisoikeus

Julkisoikeus - Puuvillatehtaan puntari