Opiskelijoiden kynästä

Esimiehen rooli konfliktitilanteiden ennaltaehkäisemisessä

Kirjoittajat: Salli Annanpalo ja Hanna Niskanen

Konfliktit ja riitatilanteet kuuluvat elämään niin työyhteisössä kun sen ulkopuolellakin. Esimies on vastuussa siitä, minkälainen ilmapiiri työyhteisössä on. Hänen tehtävänään on tunnistaa työyhteisön ongelmia ja puuttua niihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Konfliktien syntymistä ei voi täysin estää. Sen sijaan on keskityttävä tarttumaan ongelmaan heti kun sellaisen huomataan ilmenevän, ettei asia lähde kasvamaan konfliktiksi.

Konfliktien ennaltaehkäiseminen on tärkeää, sillä riitatilanteet voivat aiheuttaa katkeruutta ja eripuraa työyhteisöön. Huono ilmapiiri ei välttämättä poistu heti, vaikka itse riita saataisiin ratkaistua. Lisäksi huono ilmapiiri voi näkyä ulospäin organisaatiosta ja vaikuttaa negatiivisesti sen maineeseen. Paisuneiden konfliktien selvittely vie myös aikaa muulta työskentelyltä.

Näkemyserot johtavat usein konflikteihin. Esimiehellä on suuri vaikutusvalta työyhteisössä siihen, kuinka konfliktitilanteet ratkotaan ja kuinka paljon niitä esiintyy. Uudet ja erilaiset näkökulmat tai mielipiteet eivät itsessään luo konfliktia, vaan se kuinka ne käsitellään ja miten niihin reagoidaan. Esimiehen ei kannata tukahduttaa erilaisia näkemyksiä, vaikka niistä syntyisi kiistoja. Jos erilaiset näkökulmat ja ideat tukahdutetaan konfliktien pelossa, työyhteisön luovuus ja kehittyminen kärsii.

– Luo positiivista henkeä
– Kannusta avoimuuteen
– Huomioi jokaisen mielipide
– Tarkastele jatkuvasti ilmapiiriä

Käytännössä konfliktien ennaltaehkäiseminen vaatii esimieheltä laajemman kuvan hahmottamista. Jos konflikti on kahden työntekijän välinen, voi vaarana olla koko työyhteisön jakautuminen kahteen. Kun esimies on perillä siitä, mitä henkilöstössä ja organisaation sisällä tapahtuu, on konflikti helpompi havaita varhain ja myös sen ratkaiseminen on näin helpompaa.

Esimies voi ennaltaehkäistä konfliktien syntymistä luomalla oikeanlaisia arvoja työyhteisöön sekä huolehtimalla organisaation yleisestä ilmapiiristä. Esimies voi vaikuttaa yhteisön arvoihin ja yleiseen ilmapiiriin omalla toiminnallaan: arvostamalla jokaista työntekijää yksilönä, kohtelemalla työntekijöitä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti sekä arvostamalla jokaisen mielipiteitä ja näkemyksiä. Myös panostamalla yhteishenkeen sekä työpaikan yhteisöllisyyteen esimies luo työympäristöä, jossa kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa ja tuntea olonsa kuulluksi.

Jokaisesta konfliktista voi oppia ja kehittyä. Niistä saa eväitä seuraavan ristiriidan ratkaisemiseen ja voi oppia huomaamaan konfliktitilanteen varoitusmerkit entistä aiemmin. Mielestämme hyvä esimies pyrkii kääntämään erimielisyydet voitoiksi niin, että niistä saadaan uusia mielipiteitä ilmoille. Juuri näiden uusien näkemysten avulla työyhteisöä voidaan kehittää.

#konfliktitilanteet #ristiriita #esimies #univaasa #blogijohtajuudesta #suuntavilkku

Kirjoittajat: Salli Annanpalo ja Hanna Niskanen

Lähteet:
Hankonen Riitta. Työpaikan konflikti pitää käsitellä. tehylehti  
Aulankoski Sanna. Mitä työpaikan ristiriidat kertovat. terveystalo
Lehto Kirsi & Koski Anne. Esimiestyö ja johtajuus -kurssin luentodiat
Kuva: Pixabay

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Verkkotoimitus

Verkkotoimitus - Suuntavilkku - Blogi tulevaisuuden johtajuudesta