Yleinen

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle: pankkilainsäädäntö

Lausunto liittyen Hallituksen esitykseen eduskunnalle luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 171/20 vp) Panu Kalmi, Vaasan yliopisto, taloustieteen professori 21.10.2020 Kiitän mahdollisuudesta lausua tästä laajasta kokonaisuudesta. Tehtävä on melko haastava, johtuen sekä lainsäädännön laajuudesta että siitä, että merkittävässä määrin kyse on kansallisen lainsäädännön harmonisoinnista vastaamaan EU-asetuksia ja laajemminkin kansainvälisesti harmonisoidusta pankkilainsäädännöstä, joka […]

Panu Kalmi

Panu Kalmi - Taloudesta ilman kyyneliä