kompleksisuus
Yleinen

Kompleksinen käsite

Mielenkiinnolla olen seurannut yhä useamman ihmisen sanavarastoon ilmaantuneen kompleksisuuskäsitteen käyttöä. Sanaa viljellään mitä moninaisemmissa tilanteissa, ja käsitteen merkitys arkikielessä on hyvin vaihteleva. Monesti sanaa käytetään jollakin tavalla kielteisessä tai negatiivisessa merkityksessä. Arkipäivän käytössä sanan merkitystä ei tavallisesti sen enempiä pohdita. Ymmärrettävää sekin. Huomioni on kiinnittynyt siihen, että kansankielessä kompleksisella tarkoitetaan usein monimutkaista tai jollakin tavalla […]

Verkkotoimitus

Verkkotoimitus - Väitöskuiskaaja