Yleinen

Varhaisia fanikokemuksia ja median muuttuvia muotoja

1990-luvun puolivälissä maailmaa yhdisti yksi huudahdus: “As if!” Kulttimaineeseen kivunnut ja
ysärinuorisoa pukeutumisessa inspiroinut Clueless on modernin klassikon asemassa, mutta sen juoni ei syvemmässä tarkastelussa kuitenkaan ole ennenkuulumattoman tuore. Muistan hämmästykseni katsoessani muutamaa vuotta myöhemmin Jane Austenin 1800-luvulla kirjoittamaan tarinaan pohjaavan elokuvan Emma, jonka juoni oli lähes identtinen fanittamani Cluelessin kanssa: varakkaan perheen tytär ei haaveile ikäistensä tavoin rakkaudesta, vaan toimii ystäväpiirinsä Amorina koomisin seurauksin. Lopulta rakkaus osuu myös hänen kohdalleen perhetutun muodossa.

Austenin kirja oli muotoutunut uudelleentulkituksi audiovisuaaliseksi tuotteeksi. Oli tapahtunut remediaatio.

Tästä havainnosta kului lähes kymmenen vuotta, kunnes ryhdyin tekemään tutkimusta fanien
maailmassa käsitellen vastaavaa yhden tuotteen muotoutumista toiseksi. Väitän, että
fanikulttuurissa painottuu yhä enemmän visuaalinen materiaali ja että sen valmistaminen eri
muodoissaan on kehittymässä yleisimmäksi faniuden toteuttamisen muodoksi, ohi kirjoitetun
fanifiktion.

Visuaalista fanituotantoa tarkastellessani pidän mielessä sen, että se pohjaa johonkin
entuudestaan olemassaolevaan eli kirjoitettuun fanifiktioon: remediaation määritelmän mukaisesti
uusi medium, tutkimuksessani visuaalinen tuotanto, parantaa jollain tavalla vanhaa mediumia,
kirjoitettua fanifiktiota. Remediaation avulla pohdin kirjoitetun fanifiktion puutetta eli syytä sille,
miksi se on muovautumassa uuteen muotoon. Samalla kartoitan sitä, onko kirjoitettuun ja
visuaaliseen fanituotantoon suhtautumiseroja sisällön aihepiirin ollessa sama, eli miten paljon
vaikutusvaltaa kuvalla on tekstiin verrattuna.

Nykyisen mediamaiseman kehitys viittaa vahvasti painottamaani visuaalisen viestinnän
merkityksen kasvuun, sillä kuvankäsittelyn helppous johtaa sekä visuaalisten että
audiovisuaalisten tuotteiden määrän lisääntymiseen ja näitä tuotteita käytetään osana tavallistakin
verkkokeskustelua. Visuaalinen media on todella haastamassa kielellisen median, ja kehittyminen
digitaalisena toimijana vaatii myös visuaalisen viestinnän muotojen tuntemusta. Jotta emme olisi
totally clueless nykyisessä mediamaisemassa, tulee meidän kiinnittää huomiota sen jatkuvaan
liikkeeseen.

Meniina Wik, tohtoriopiskelija, viestintätieteet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Verkkotoimitus

Verkkotoimitus - Väitöskuiskaaja